Regulamin strony

Regulamin strony Idea Optima

Regulamin strony Idea Optima

Strona pod domeną www.ideaoptima.pl jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”).

Administratorem Strony jest spółka Idea Optima (dalej „Idea Optima”), z siedzibą w Płocku, przy ul. Jachowicza 17B, 09-402 Płock), NIP 774- 269-24-16, REGON .

Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno- promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do Idea Optima dotyczących świadczonych usług oraz oferty Spółki (dalej „Formularz”).

Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Spółki dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Idea Optima.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Skorzystanie z uprawnień wymienionych w pkt. 7 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres info@ideaoprima.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

info@ideaoptima.pl jest również właściwy dla komunikowania Spółce wszelkich uwag i wskazówek dotyczących Strony i usług świadczony przez Idea Optima.

Dbamy, aby każda złotówka przyniosła maksymalny zysk.

Porozmawiajmy o tym jak dotrzeć do Twoich klientów.